gholab dar (2)

آهنرباهای قلاب دار برای آویزان کردن اجسام مختلف به دیوار یا سقف در وزن های مختلف استفاده می شود.