این آهنربا برا استفاده در مناطق تا شو و با طول زیاد مناسب است . این آهنربا در ضخامت و پهناهای متفاوت به صورت رول عرضه می شود که در صنعت چاپ ، ساخت درب های آهنی و .. برچسب ها و غیره مورد استفاده قرار میگیرد . این نوع آهنربا هم به صورت برچسب دار و هم بدون برچسب موجود میباشد . تنوع رنگ در این نوع آهنربا نیز حایز اهمیت است که در رنگهای مختلف تولید می شود .