آهنربای قلاب دار

این نوع آهنرباها همانطور که در شکل نشان داده شده است، دارای یک قلاب فولادی مقاوم هستند که برای آویزان کردن اشیاء مختلف از سقف و یا دیوار استفاده می شود. این نوع آهنرباها در سایز های مختلف موجود هستند و بنا به اندازه ی آنها، وزن های مختلفی را تحمل می کنند. سایزهای مختلف این نوع آهنربا طیف وسیعی از کاربردها را فراهم می کند. تحمل وزن توسط این نوع آهنربا ها از حدود ۲ کیلوگرم شروع می شود و سایزهای بزرگتر آن تا ۱۳۰ کیلوگرم را نیز تحمل می کند.