شبکه مغناطیسی (پنجره مغناطیسی)

پنجره های مغناطیسی یک شبکه ی قوی و مفید از آهنرباها را پدید می آورد که کاربرد و مصارف گوناگونی دارد. از این محصول می توان در صنعت دامداری، غذایی، پلاستیک و پلیمر، مواد شیمیایی و نفتی، کامپوزیت، آهن و خرده فلزات و … استفاده کرد.
در بسیاری از صنایع در مسیر شوت ها و یا کانلها یا دهانه ی قیف های ورودی و خروجی نوار نقاله ها از این محصول استفاده می شود تا خرده آهن و اجسام آهنی موجود در مواد عبوری توسط این محصول جداسازی شود و به ادامه ی فرآیند آسیبی وارد نشود.
این محصول را می توان با 2 نوع آهنربای سرامیکی و نیودیمیوم تولید کرد که نوع نیودیموم بسیار گران ولی پر قدرت خواهد شد. عمدتاً از آهنربای سرامیکی درون این محصول می شود.
سطح این محصول تولیدی توسط شرکت مگنت گستر آسیا صیقلی و ضد سایش است و در محیط های تر و خشک قابل استفاده می باشد.
این محصول را در اندازه های مختلف و 2 شکل چهارگوش و گرد تولید می شود.